ПОЩАЗатвори
Име:
Парола:
Регистрирай FreeКлубове Дир.бг
powered by diri.bg
търси в Клубове diri.bg Разширено търсене

Вход
Име
Парола

Клубове
Dir.bg
Взаимопомощ
Горещи теми
Компютри и Интернет
Контакти
Култура и изкуство
Мнения
Наука
Политика, Свят
Спорт
Техника
Градове
Религия и мистика
Фен клубове
Хоби, Развлечения
Общества
Я, архивите са живи
Клубове Дирене Регистрация Кой е тук Въпроси Списък Купувам / Продавам 21:11 24.03.19 
Клубове/ Хоби, Развлечения / Туризъм Пълен преглед*
Информация за клуба
Тема Съдбата на Бистришко бранище според РИОСВ - София
Автор Cинeвa ()
Публикувано06.11.04 02:09  МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – СОФИЯ

София 1618; п. к. 332; бул. “Цар Борис III” №136; ет. 10;
Счетоводство: 856 70 95; Зелен тел.: 856 51 52; факс: 955 93 62; e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg

ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
№2
за предоставяне достъп до обществена информация съгласно чл. 35, ал. 2 от ЗДОИ

Днес, 05. 11. 2004 год., Жанет Тодорова Атанасова, ст. експерт при РИОСВ – София, във връзка с постъпило заявление вх. №94-00-7013 / 06. 10. 04 и в съответствие с Решение за предоставяне на достъп до обществена информация №10 / 19. 10. 2004 г., предаде на: ....., представител на ....., следната информация:
I. Вид на информацията:
1. Всички проведени комисии, срещи и др., които касаят “Бистришко бранище” – протоколи, решения, писм. съоб.
2. Всички извършени проучвания и наблюдения по този проблем и свързаната документация
3. Всички взети решения от РИОСВ – София и др. администрация
4. Всички внасяни становища
II. Форма на предоставен достъп: хартиен носител

Настоящият протокол се съставя в два екземпляра, по един за всяка от страните.

За .....
Гр. София

За РИОСВ – София: Ж. АтанасоваМИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – СОФИЯ

София 1618; п. к. 332; бул. “Цар Борис III” №136; ет. 10;
Счетоводство: 856 70 95; Зелен тел.: 856 51 52; факс: 955 93 62; e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg

До .....

Относно: Заявление за достъп до обществена информация за резерват “Бистришко бранище”, постъпило в РИОСВ – София с вх. №94-00-7013 / 06. 10. 2004 г.

Уважаема госпожо .....,
Резерватът “Бистришко бранище” е обявен за защитена територия през 1934 г., едновременно с обявяването на Витоша за национален парк и е един от първите резервати в България. Общата му площ е 1062 хектара, като от тях 605 са заети от горски екосистеми, а 457 ха са заети от високопланински тревни и храстови съобщества и скални комплекси.
През 1977 г. по програмата “Човек и биосфера” (MAB) на ЮНЕСКО резерватът е обявен за биосферен.
Съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), обн. в Д[ържавен] В[естник], бр. 133 / 1998 г., резерватът е “изключителна държавна собственост” и се стопанисва от МОСВ.
В съответствие с чл. 17, ал. 1 на същия закон, в резервата се забраняват всякакви дейности с изключение на:
1. неговата охрана;
2. посещения с научна цел;
3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел;
4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяване на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;
5. (нова – ДВ, бр. 28 от 2000 г., изм. бр. 77 от 2002 г.) потушаване на пожари и санитарни мероприятия в горите, увредени вследствие на природни бедствия и каламитети.
Съгласно чл. 17, ал. 4 (нова – ДВ, бр. 28 от 2000 г., доп. бр. 77 от 2002 г.) на ЗЗТ санитарните мероприятия по ал. 1, т. 5 се извършват с разрешение от Министерството на околната среда и водите, издадено след положително научно становище от Българската академия на науките и положително решение на Националния съвет по биологично разнообразие.
В следствие на силната буря, разразила се на 22. 05. 2001 г., са засегнати около 60 ха от горите в резервата. Изцяло са повалени около 25 000 м3 дървесина, предимно смърч и единични дървета бук. Засегната е и част от пътеката “Меча поляна” – с. Бистрица.
Съгласно тогава действащите разпоредби на ЗЗТ в резервата е било допустимо: потушаване на пожари и санитарни мероприятия в горите, увредени над 25% вследствие на природни бедствия и каламитети. Санитарните мероприятия се извършват с разрешение на МОСВ, издадено след положително становище от Българската академия на науките (БАН).
Непосредствено след възникване на ветровала от името на МОСВ е разпространено съобщение до пресата, с което се дава информация за нанесените щети.
Предвид пораженията, нанесени на около 10% от горите в резервата, със заповед №РД – 463 / 06. 07. 2001 г. на Министерството на околната среда и водите, е назначена комисия от представители на Българската академия на науките, Лесотехнически университет, Национално управление на горите (НУГ), Лесозащитна станция – София, Дирекция ПП “Витоша” към НУГ и неправителствени организации, която да се запознае на терен със щетите, нанесени на резервата и да даде предложение за необходимите и възможни действия, с оглед намаляване на опасността от последващи поражения. Проведено е заседание на комисията на 18. 07. 2001 г., съставен е протокол, участниците стигат до заключение да не се сече дървесината и да започне провеждането на мониторинг. От участниците в комисията са поискани и писмени становища.
С писмо №91-00-6235 / 08. 08. 2001 г. на МОСВ, съгласно изискванията на тогава действащата нормативна уредба, е поискано научно становище от БАН относно допустимите “санитарни мероприятия” в резервата. С писмо №91-00-6233 / 08. 08. 2001 г. на МОСВ писмени становища са поискани и от Лесотехнически университет – София, Регионално управление на горите – София.
В МОСВ и РИОСВ – София са постъпили писмени становища от Българско дружество за защита на птиците, Лесозащитна станция – София към НУГ, Дирекция ПП “Витоша” към НУГ, Лесотехнически университет – София, Институт по ботаника към БАН, Институт по зоология към БАН и официално становище на БАН.
Становището на Българската академия на науките от 18. 09. 2001 г., на отделните институти към БАН (Институт по зоология №298-РД-08 / 13. 08. 2001 г., Институт по ботаника от 18. 07. 2001 г.) е, че ветровалът е естествено природно явление и предвид статута на територията не трябва да се предприема намеса, която нарушава териториалната цялост на резервата и естествените биологични процеси, протичащи в него – повалената дървесина да не се почиства и извозва. Необходимо е да бъде организиран и осъществен мониторинг върху здравословното състояние на горските екосистеми и преди всичко на развитието на ксилофагни насекоми и да се вземат мерки за предотвратяване на опасността от възникване на пожари.
Подобно становище е изразено и от Лесотехнически университет - №3386 / 12. 09. 2001 г., Дирекция на Природен парк “Витоша” - №63 / 26. 07. 2001 г., Българско дружество за защита на птиците - №142-001 / 26. 07. 2001 г.
В становището си - №100 / 17. 08. 2001 г., Лесозащитна станция – София приема провеждането на мониторинг и прави коментар на обсъжданията, проведени от комисията на 18. 07. 2001 г., като отбелязва опасността за бъдещото състояние на смърчовите насаждения.
Одобрени и отпуснати са средства от Националния фонд за опазване на околната среда (сега Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда), с които е коригиран и разчистен участък от пътеката комплекс “Алеко” – с. Бистрица, преминаваща през ветровалното петно.
Разработен е проект за противопожарно устройство на резервата, утвърден със заповед на министъра на околната среда и водите №РД-597 / 05. 07. 2002 г.
С договор №185 / 13. 12. 2001 г. е възложено на “Пролес инженеринг” ООД да извърши картиране на ветровалното петно.
Със заповед №РД-139 / 27. 02. 2002 г. на МОСВ от Националния фонд за опазване на околната среда (НФООС) са осигурени средства:
- за мониторинг върху развитието на вредителите във ветровалното петно;
- за изработване и монтиране на интерпретативни и указателни табла;
- за изработване и монтиране на табели с противопожарно съдържание.
С договор №57 / 24. 04. 2002 г. на Института за гората към БАН е възложено провеждане на мониторинг на развитието на ксилофагни насекомни и други вредители, както и на свързания с тях паразитен комплекс във ветровалното петно и прилежащите му територии. Съгласно първия междинен отчет, изготвен от Института за гората, прилежащите на ветровала насаждения са в добро здравословно състояние. Няма масови повреди, свързани с насекомни вредители, развиващи се във ветровалната площ.
Основните изводи от окончателния доклад са:
· Развитието и нарастването на числеността при вредителя I. typographus през 2002 година високи стойности, което предполага потенциална опасност за съседните насаждения.
· Намалената хранителна база в резултат на изсъхването на повалените дървета и тяхната кора създава възможност в следващите години огромният запас от насекоми постепенно да премине към дърветата в съседните на ветровала насаждения.
Институтът по гората при БАН препоръчва продължаване на мониторинга.
На 18. 07. 2002 г. е проведено заседание на Комисията по околната среда и водите при 39-то Народно събрание – протокол №27. Комисията приема следните препоръки – да се продължи мониторинга, като се включат и други части от екосистемата.
През 2003 г. около ветровалното петно се появява съхнене на смърча и се образува короядно петно. Площта му е около 30 ха.
Същата година е сключен договор с представители от Института по ботаника, Института по зоология, Института за гората и Централната лаборатория по обща екология при БАН за осъществяването на бърза екологична оценка на ветровалното петно и засегнатите площи извън него.
Резултатите от проведената през 2004 г. БЕО [Бърза екологична оценка] ще бъдат представени в информационния център на МОСВ през месец ноември, откъдето можете да се информирате относно интересуващите Ви въпроси.


Поздрав:

СиневаЦялата тема
ТемаАвторПубликувано
* Съдбата на Бистришко бранище според РИОСВ - София Cинeвa   06.11.04 02:09
. * Досегашни дискусии за измирането на горите там Cинeвa   06.11.04 02:32
. * Re: Досегашни дискусии за измирането на горите там Mитko   02.12.04 18:52
. * Re: Съдбата на Бистришко бранище според РИОСВ - София vladi   12.11.04 14:44
. * Шокиращи данни! Malama   12.11.04 16:32
. * Вече не ми е приятно да пиша Cинeвa   12.11.04 17:33
. * Бързата екологична оценка, 8. XII. 2004, новини. Cинeвa   08.12.04 12:24
. * Re: Бързата екологична оценка, 8. XII. 2004, новини. Mитko   09.12.04 13:38
. * Данни Cинeвa   09.12.04 14:39
. * Лоши новини - короядът вече Е на Алеко! .mitko.   29.12.04 16:18
. * Re: Съдбата на Бистришко бранище според РИОСВ - София ebasi   22.01.05 16:13
Клуб :  


Clubs.dir.bg е форум за дискусии. Dir.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в дискусиите материали.

Никаква част от съдържанието на тази страница не може да бъде репродуцирана, записвана или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и да е повод без писменото съгласие на Dir.bg
За Забележки, коментари и предложения ползвайте формата за Обратна връзка | Мобилна версия | Потребителско споразумение
© 2006-2019 Dir.bg Всички права запазени.