Клубове Дир.бг
powered by diri.bg
търси в Клубове diri.bg Разширено търсене

Вход
Име
Парола

Клубове
Dir.bg
Взаимопомощ
Горещи теми
Компютри и Интернет
Контакти
Култура и изкуство
Мнения
Наука
Политика, Свят
Спорт
Техника
Градове
Религия и мистика
Фен клубове
Хоби, Развлечения
Общества
Я, архивите са живи
Клубове Дирене Регистрация Кой е тук Въпроси Списък Купувам / Продавам 17:32 24.10.20 
Клубове/ Взаимопомощ / Счетоводство Всички теми Следваща тема Пълен преглед*
Информация за клуба
Тема примерни дл. х-ки касиер, хигиенист, рехабилитатор [re: Пp.Heдeв]
Автор Dani* ()
Публикувано18.05.06 22:02  Утвърждавам
Президент:...................................
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА
КАСИЕР


КОД по НКПД ..................

ОСНОВАНИЕ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ :
- конкурс по документи, колективен и индивидуален трудов договор.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА :

1. Образование:
- Средно или по - високо.

2. Квалификация:
а) професионална:
- да има необходимият опит за работа с парични средства;
- да има необходимия опит по организиране и водене документо- оборота;
- да притежава добри познания по финансово-счетоводна дейност;
- да познава отчетната документация, съпровождаща дейността;
- да познава правилата за издаване на фактури и касови бележки;
- да познава предназначението и да може да работи с касови апарати и различните видове средства за измерване и отчитане стойността на продадените продукти;
б) допълнителна:
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
в) юридическа:
- да познава:Нормативните актове отнасящи се до дейността му, Правилника за вътрешния трудов ред във фирмата, длъжностната харктеристика.
г) психологическа и социологическа:
- да познава правилата и изискванията за приемане на посетители.

3. Професионален стаж:
- минимум три месеца по специалността.

4. Медицински изисквания:
- физически и психически здрав, с точна преценка.

5. Задължения за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд:
- да спазва стриктно изискванията на Правилника за вътрешния трудов ред, фирмените инструкциите за безопасност при осъществяване на различните дейности, инструкцията за противопожарна охрана на обектите на фирмата ;
- при случаи на трудова злополука: да окаже, ако е необходимо, първа долекарска помощ на пострадалия; да извика при нужда спешна медицинска помощ или квалифицирано медицинско лице; да уведоми незабавно работодателя, завеждащия “охрана на труда”, прекия си началник; да отстрани причините, довели до злополуката и вземе мерки за недопускане на такива и подобни случаи;
- при възникване на пожар незабавно да прекрати текущата дейност, да изключи електрическия ток чрез главния прекъсвач и да съобщи на противопожарната охрана;
- да поддържа чистота и ред по работните места, около тях и в района;
- да се съобразява с поставените предупреждаващи, задължаващи, забраняващи и насочващи знаци и сигнали по трудова безопасност и противопожарна охрана;
- да присъства на обученията по трудова хигиена и безопасност, противопожарна охрана и гражданска защита;
- да се явява винаги в трезво състояние на работа, както и да не употребява по време на работа алкохол или други упойващи вещества.

6. Основни функции и задължения:
- Посреща клиентите на студио Сензитив и ги насочва към местата за процедури;
- приема заявките за процедурите и изготвя графиците;
- приема и заприхождава в касата парите получени от клиентите;
- издава фактури и касови бележки, като спазва действащите нормативи за попълването им;
- съхранява получените пари до предаването им по установения ред;
- води ежедневно приходите и разходите на касата в касовата книга на фирмата;
- изпълнява функции възложени от прекия ръководител;
- изразява своята лоялност към фирмата чрез готовността и ефективността при изпълнение на трудовите си задължения.

7. Права и правомощия:
- взема решения за извършваната от него дейност;
- взема решения в съответствие с делегираните му от прекия ръководител права;
- има всички права, посочени в Кодекса на труда (и колективния трудов договор);
- извършва всички действия, свързани с упражняването на дейността на касиер, за което получава предварително уговорено с работодателя парично възнаграждение.

8. Отговорност:
- носи пълна имуществена отговорност за паричните средства в касата на фирмата, с изключение на случаите в които липсите са в резултат от непредвидими събития;
- за резултата от взетите от него решения във връзка с извършваната дейност, за законосъобразността и целесъобразността на взетите решения при осъществяване на възложената му работа;
- за разхищение, неправомерно и нецелесъобразно използване на енергията, горивата и материалите;
- за неспазване инструкциите за безопасност и хигиена на труда, Правилника за вътрешния трудов ред;
- носи имуществена отговорност до размера на причинените от него вреди на фирмата;
- носи отговорност за опазване на доброто име на фирмата, за неразпостраняване на поверителни сведения или такива, които представляват фирмена тайна и за превишаване на правата си.

9. Организационни връзки и взаимоотношения:
а) йерархически:
подчиненост: пряко подчинен на ................................................................................ Контактува със съответните длъжностни лица от фирмата.
б) функционални:
Контактува с работещите във фирмата служители, клиенти и др. с оглед изпълнение на длъжностните си задължения.

Тази длъжностна характеристика се изготвя на основание и във връзка с чл.127, т.4 от Кодекса на труда.
Тя влиза в сила веднага след подписването й от работодателя.


Запознат и получил длъжностната характеристика:

……………………………………………………………..........................…………………


Дата: ……………………….. Подпис: ………………………..

Утвърждавам,
Президент: ……………


ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА
ХИГИЕНИСТ

КОД по НКПД.................

ОСНОВАНИЕ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ :
- конкурс по документи, колективен и индивидуален трудов договор.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА :

1. Образование:
- Основно или по-високо

2. Квалификация:
а) професионална:
- да познава санитарно-хигиенните и противопожарни изисквания за помещенията, които чисти;
- да познава административните и производствени помещения, функциите им и обзавеждането им;
- да познава правилата за поддържане на фаянсовите и водопроводни съоръжения и да ги поддържа, съобразно хигиенните изисквания;
- да познава правилата за сортиране, товарене, разтоварване и пренасяне на отпадъци и амбалаж;
- да знае начините и да може да почиства всички видове помещения;
- да познава видовете, свойствата и начина на употреба на препаратите за почистване и дезинфекция и целесъобразно да си служи с тях
б) допълнителна:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
в) юридическа:
- да познава: Правилника за вътрешния трудов ред във фирмата, длъжностната харктеристика, противопожарната инструкция.

3. Професионален стаж:
- Достатъчно е обучение на работното място до един месец.

4. Медицински изисквания:
- физически и психически здрав, да не е алергичен към химическите препарати за почистване и към прах.

5. Задължения за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд:
- да спазва стриктно изискванията на Правилника за вътрешния трудов ред, Правилника по безопасност на труда в общественото хранене, инструкцията за безопасност при работа с топлинни съоръжения (бойлер и др.), плана за предотвратяване и ликвидиране на аварии;
- при случаи на трудова злополука: да окаже, ако е необходимо, първа долекарска помощ на пострадалия; да извика при нужда спешна медицинска помощ или квалифицирано медицинско лице; да уведоми незабавно работодателя, завеждащия “охрана на труда”, прекия си началник; да отстрани причините, довели до злополуката и вземе мерки за недопускане на такива и подобни случаи;
- да не работи с неизправни и необезопасени машини за почистване, преносими лампи и др., дори и за проба;
- да пристъпва към почистване на работните машини само след като обслужващия ги е изключил електрозахранването;
- да ползва по предназначение и грижливо съхранява специалното работно облекло и личните предпазни средства;
- да се съобразява с поставените предупреждаващи, задължаващи, забраняващи и насочващи знаци и сигнали по трудова безопасност и противопожарна охрана;
- да присъства на обученията по трудова хигиена и безопасност, противопожарна охрана и гражданска защита;
- да се явява винаги в трезво състояние на работа, както и да не употребява по време на работа алкохол или други упойващи вещества.

6. Основни функции и задължения:
- Извършва всички дейности, свързани с поддържането на реда и чистотата в работните и битовите помещения, дворните места, фасадите и оградите на сградите;
- Извършва редовно и качествено почистване и дезинфекция на помещенията, за които отговаря (почиства: под, врати, прозорци, тавани, стаи, коридори, фоайета, сервизни помещения, работна зала, работни места и машини, умивалници, фаянс и пр.);
- Целесъобразно прилага и употребява предоставените му препарати и целесъобразно използва техническите средства и съоръжения за почистване;
- Сортира, товари, транспортира и разтоварва отпадъците и амбалажа до определените за целта места, като спазва фирмената инструкция за безопасност при товаро-разтоварна дейност;
- Зарежда работните, сервизните и битови помещения с необходимите умивални и тоалетни принадлежности;
- Изпълнява функции, които са му възложени от прекия ръководител;
- Изразява своята лоялност към фирмата чрез готовността и ефективността при изпълнение на трудовите си задължения.

7. Права и правомощия:
- взема решения за извършваната от него дейност, съгласно длъжностната характеристика;
- взема решения в съответствие с делегираните му от прекия ръководител права;
- има всички права, посочени в Кодекса на труда (и колективния трудов договор);
- извършва всички действия, свързани с упражнява нето на дейността си, за което получава предварително уговореното с работодателя парично възнаграждение.

8. Отговорност:
- за резултата от взетите от него решения във връзка с извършваната дейност, за законосъобразността и целесъобразността на взетите решения при осъществяване на възложената му работа;
- за неизпълнение на производствените задачи при: нарушаване на трудовата дисциплина, нарушаване на технологичната дисциплина, престои на зависещите от него работни места;
- за разхищение, неправомерно и нецелесъобразно използване на енергията, горивата и материалите;
- за неспазване инструкциите за безопасност и хигиена на труда, Правилника за вътрешния трудов ред, инструкцията за противопожарна охрана на обектите на фирмата, плана за предотвратяване и ликвидиране на аварии;
- носи имуществена отговорност до размера на причинените от него вреди на фирмата;
- носи отговорност за опазване на доброто име на фирмата, за неразпостраняване на поверителни сведения или такива, които представляват фирмена тайна и за превишаване на правата си;

9.Организационни връзки и взаимоотношения:
а) йерархически:
- подчиненост: пряко подчинен на ............................................................................ ;
б) функционални:
- вътрешни: с работещите във фирмата.Тази длъжностна характеристика се изготвя на основание и във връзка с чл.127, т.4 от Кодекса на труда.
Тя влиза в сила веднага след подписването й от работодателя.Запознат и получил длъжностната характеристика:

……………………………………………………………………………………….............


Дата: ……………………….. Подпис: ………………………...

Утвърждавам,
Президент: ……………ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА
РЕХАБИЛИТАТОРКОД по НКПД..................

ОСНОВАНИЕ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ:
- конкурс по документи, колективен и индивидуален трудов договор.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

1. Образование:
- Полувисше – медицински профил;

2. Квалификация:
а) професионална:
- ............................................................................................................................. ;
- да има необходимия опит при осъществяване на различните видове манипулации и процедури;
б) допълнителна:
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
в) юридическа:
- да познава: държавните нормативни актове в областа на здравеопазването. Правилника за вътрешния трудов ред, инструкциите за безопасна работа, длъжностната характеристика.

3. Професионален стаж:
- минимум две години по специалността.

4. Медицински изисквания:
- физически и психически здрав, с точна преценка.

5. Задължения за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд:
- да спазва стриктно изискванията на Правилника за вътрешния трудов ред, инструкциите за безопасност при работа, плана за предотвратяване и ликвидиране на аварии;
- при случаи на трудова злополука: да окаже, ако е необходимо, първа долекарска помощ на пострадалия; да извика при нужда спешна медицинска помощ или квалифицирано медицинско лице; да уведоми незабавно работодателя, завеждащия “охрана на труда”, прекия си началник; да отстрани причините, довели до злополуката и вземе мерки за недопускане на такива и подобни случаи;
- да не работи с неизправни и необезопасени машини, апарати и др., дори и за проба;
- да ползва по предназначение и грижливо съхранява специалното работно облекло и личните предпазни средства;
- да се съобразява с поставените предупреждаващи, задължаващи, забраняващи и насочващи знаци и сигнали по трудова безопасност и противопожарна охрана;
- да присъства на обученията по трудова хигиена и безопасност, противопожарна охрана и гражданска защита;
- да се явява винаги в трезво състояние на работа, както и да не употребява по време на работа алкохол или други упойващи вещества.

6. Основни функции и задължения:
- извършва козметични процедури, масажи и различни видове манипулации с помоща на предоставената му апаратура (IR кабина, солариум, SPA капсула и др.), в рамките на правомощията си;
- участва в изготвянето на рехабилитационни програми на клиентите на студиото;
- планира следващите процедури на клиентите;
- извършва подготовка на материали и инструменти;
- отговаря за измиването, дезинфекцията и стерилизацията на оборудването;
- води документация, когато това е необходимо;
- отговаря за хигиенно епидемиологичното състояние на студиото;
- изразява своята лоялност към фирмата чрез готовността и ефективността при изпълнение на трудовите си задължения.

7. Права и правомощия:
- взема решения за извършваната от него дейност, съгласно длъжностната характеристика;
- взема решения в съответствие с делегираните му от прекия ръководител права;
- има всички права, пос очени в Кодекса на труда;
- извършва всички действия, свързани с упражняването на дейността на рехабилитатор, за което получава предварително уговорено с работодателя парично възнаграждение.

8. Отговорност:
- за резултата от взетите от него решения във връзка с извършваната дейност, за законосъобразността и целесъобразността на взетите решения при осъществяване на възложената му работа;
- за разхищение, неправомерно и нецелесъобразно използване на енергията, горивата и материалите;
- за неспазване инструкциите за безопасност и хигиена на труда, Правилника за вътрешния трудов ред;
- носи имуществена отговорност до размера на причинените от него вреди на фирмата;
- носи отговорност за опазване на доброто име на фирмата, за неразпостраняване на поверителни сведения или такива, които представляват вътрешна тайна и за превишаване на правата си;

9. Организационни връзки и взаимоотношения:
а) йерархически:
подчиненост: пряко подчинен на ................................................................................ Контактува с работещите във фирмата.
б) функционални:
Контактува с длъжностните лица от фирмата и пациентите.

Тази длъжностна характеристика се изготвя на основание и във връзка с чл.127, т.4 от Кодекса на труда.
Тя влиза в сила веднага след подписването й от работодателя.


Запознат и получил длъжностната характеристика:

…………………………………………………………………………………………………...Дата: ……………………….. Подпис: ………………Утвърждавам,
Президент: ……………ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА
ПРОДАВАЧ - КОНСУЛТАНТ


КОД по НКП – 5221

ОСНОВАНИЕ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ:
- конкурс, колективен и индивидуален трудов договор.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

1. Образование:
- средно образование.

2. Квалификация:
а) професионална:
- да познава основно видовете стоки, предлагани от фирмата, техните качества, срокове и условия за съхранение;
- да познава отчетната документация, съпровождаща дейността;
- да познава правилата за издаване на касови бележки и фактури;
- да познава санитарно-хигиенните изисквания за местата на продажба;
- да познава предназначението и да може да работи с касови апарати и различните видове средства за измерване и отчитане стойността на продадените стоки и продукти.
б) допълнителна:
- ........................................................................................................ .
в) юридическа:
- да познава: действащите нормативни актове, отнасящи се до извършваната дейност, фирмените инструкции за безопасност и хигиена на труда и противопожарна охрана, длъжностната характеристика, Правилника за вътрешния трудов ред.
г) психологическа и социологическа:
- да познава социално-психологическите норми на работа и общуване с хората.

3. Професионален стаж:
- да е работил минимум 1 година.

4. Медицински изисквания:
- физически и психически здрав.

5. Задължения за осигуряване безопасни и здравословни условия на труд:
- да спазва стриктно изискванията на Правилника за вътрешния трудов ред, фирмените инструкциите за безопасност при осъществяване на различните дейности, инструкцията за противопожарна охрана на обектите на фирмата;
- при случаи на трудова злополука: да окаже, ако е необходимо, първа долекарска помощ на пострадалия; да извика при нужда спешна медицинска помощ или квалифицирано медицинско лице; да уведоми незабавно работодателя, завеждащия “охрана на труда”, прекия си началник; да отстрани причините, довели до злополуката и вземе мерки за недопускане на такива и подобни случаи;
- при възникване на пожар незабавно да прекрати текущата дейност, да изключи електрическия ток чрез главния прекъсвач и да съобщи на противопожарната охрана;
- да не работи с неизправни и необезопасени машини и съоръжения, инструменти, преносими лампи, дори и за проба;
- да не пристъпва към работа на необезопасени работни места и площадки;
- да ползва по предназначение и грижливо съхранява специалното работно облекло и личните предпазни средства;
- да поддържа чистота и ред по работните места, около тях и в района;
- да се съобразява с поставените предупреждаващи, задължаващи, забраняващи и насочващи знаци и сигнали по трудова безопасност и противопожарна охрана;
- да присъства на обученията по трудова хигиена и безопасност, противопожарна охрана и гражданска защита;
- да се явява винаги в трезво състояние на работа, както и да не употребява по време на работа алкохол или други упойващи вещества.

6. Основни функции и задължения:
- организира процеса на приемане, съхраняване и реализация на предлаганите стоки;
- съхранява получените пари до предаването им по установения ред;
- заприходява получените стоки и оформя съответните документи;
- приема стоки и продукти като контролира качеството им при постъпване и съответствието им на придружаващите ги документи;
- води дневника за дневната реализация, съгласно установения ред;
- издава фактури и касови бележки, като спазва действащите нормативи за попълването им;
- участва в извършването на ревизии и инвентаризации;
- изпълнява функции, които са му възложени от прекия ръководител;
- изразява своята лоялност към фирмата чрез готовността и ефективността при изпълнение на трудовите си задължения.

7. Права и правомощия:
- взема решения за извършваната от него дейност, съгласно длъжностната характеристика;
- взема решения в съответствие с делегираните му от прекия ръководител права;
- може да откаже заявени стоки, които не отговарят на необходимите качества или не съответстват на придружаващите ги документи;
- при физическо и психическо неразположение може да откаже изпълнението на поставена задача ( от съображения за сигурност );
- има всички права, посочени в Кодекса на труда (и колективния трудов договор);
- извършва всички действия, свързани с упражняването на дейността си, за което получава предварително уговорено с работодателя парично възнаграждение.


8. Отговорност:
- за резултата от взетите от него решения във връзка с извършваната дейност, за законосъобразността и целесъобразността на взетите решения при осъществяване на длъжностни задължения;
- отговаря за липсата на стоково-материални ценности от обекта;
- за неизпълнение на производствените задачи при: нарушаване на трудовата дисциплина, нарушаване на технологичната дисциплина, престои на зависещите от него работни места;
- за разхищение, неправомерно и нецелесъобразно използване на енергията, горивата и материалите;
- за нарушаване на финансовата дисциплина при работа със стоково-материални ценности;
- за неспазване инструкциите за безопасност на труда и противопожарна охрана, Правилника за вътрешния трудов ред;
- носи имуществена, дисциплинарна, административно-наказателна отговорност до размера на причинените от него вреди на фирмата по небрежност или при изпълнение на трудовите си задължения (не отговаря за вреди, които са в резултат на нормален производствено - стопански риск);
- носи отговорност за опазване на доброто име на фирмата, за неразпостраняване на поверителни сведения или такива, които представляват фирмена тайна и за превишаване на правата си;

9. Организационни връзки и взаимоотношения:
а) йерархически:
- подчиненост: пряко подчинен на ................................................................................;
б) функционални:
- вътрешни: с работещите във фирмата;
- външни: с клиенти на фирмата.
Тази длъжностна характеристика се изготвя на основание и във връзка с чл.127, т.4 от Кодекса на труда.
Тя влиза в сила веднага след подписването й от работодателя.Запознат и получил длъжностната характеристика:

……………………………………………………………..........................…………………Дата: ……………………….. Подпис: ………………………..

Редактирано от lansky на 30.05.06 18:43.Цялата тема
ТемаАвторПубликувано
* ПОЛЕЗНО ЗА ВСЕКИ - ПРЕДИ ДА ПОПИТА lanskyМодератор   08.09.03 16:14
. * Закони и нормативна база xtony   08.09.03 17:15
. * Полезни линкове xtony   08.09.03 17:40
. * МСС и НСС, НСС за бюджетни xtony   08.09.03 18:06
. * Договори xtony   09.09.03 11:19
. * Re: Договори make666   11.09.08 12:44
. * Декларации и Справки - ОБЩИ lansky   10.09.03 11:44
. * тълкувания и писма lansky   16.09.03 21:47
. * БЛАНКИ -УП, БАНКИ, ДДС, ЗАПЛАТИ И ДР. lansky   25.09.03 09:10
. * Re: БЛАНКИ -УП, БАНКИ, ДДС, ЗАПЛАТИ И ДР. obeliks   09.08.06 14:40
. * Re: БЛАНКИ -УП, БАНКИ, ДДС, ЗАПЛАТИ И ДР. Vasilev   03.10.06 12:29
. * formi i sistemi na rabotnata zaplata plevel4e   23.02.07 14:29
. * reply BritneyCarpenter26   24.03.12 00:38
. * Длъжностни характеристики на : mimi   16.12.04 10:58
. * Re: Длъжностни характеристики на : ГTHB   07.11.06 11:06
. * Re: Длъжностни характеристики на : Dani*   07.11.06 17:05
. * Re: Длъжностни характеристики на : лили   17.04.08 12:35
. * Re: Длъжностни характеристики на : пeтя   08.11.06 13:59
. * Re: Длъжностни характеристики на : cиcи   07.03.08 16:02
. * Re: Длъжностни характеристики на 5221: митko   17.04.08 14:09
. * Re: Длъжностни характеристики на 5221: ДИBECT   08.07.08 14:46
. * Re: Длъжностни характеристики на : pyмeн   01.08.08 14:50
. * Длъжностни характ-ки на Лекар и Медицинска сестра д-p Димитpoв   30.09.07 13:11
. * Re: Длъжностни характ-ки на Лекар и Медицинска сес NapalmDeath   02.10.07 13:17
. * Re: Длъжностни характ-ки на Лекар и Медицинска сес Kaлинa B.   12.10.07 11:38
. * Re: Длъжностни характеристики на : xлeбapckи paбoтниk   22.11.07 12:44
. * Re: Длъжностни характеристики на : MИMИ   26.06.08 15:59
. * Re: Длъжностни характеристики на : мими   22.02.08 12:50
. * Re: Длъжностни характеристики на : kibea   11.06.08 14:08
. * Re: Длъжностни характеристики на : larinda   16.06.08 20:15
. * Re: Длъжностни характеристики на : larinda   16.06.08 20:19
. * Re: Длъжностни характеристики на : emy   25.07.08 23:45
. * Счетоводен софтуер Бoнчo   20.04.05 16:19
. * Re: Счетоводен софтуер petya   13.08.09 13:35
. * РЕГИСТРАЦИИ lansky   27.04.05 10:49
. * Re: РЕГИСТРАЦИИ Лилия-99   27.10.05 14:06
. * Re: РЕГИСТРАЦИИ Лилия-99   27.10.05 14:10
. * Re: банковите сметки divna   12.06.05 01:33
. * Българо-английски речник Virgo   22.06.05 10:47
. * Формуляри на НОИ и справки по заплати divna   14.08.05 15:46
. * Re: Формуляри на НОИ и справки по заплати мим   30.09.08 21:45
. * Re: Формуляри на НОИ и справки по заплати тaтянa eмилoвa kpyмoвa   06.10.08 23:16
. * Re: Формуляри на НОИ и справки по заплати lazar13   30.01.09 09:22
. * Re: Формуляри на НОИ и справки по заплати kuli   09.09.10 12:05
. * Акт за рекламация eлxичka   30.08.05 13:53
. * Re: ПОЛЕЗНО ЗА ВСЕКИ - ПРЕДИ ДА ПОПИТА Diana^   18.09.05 08:04
. * Re: фискални устройства отпадащи от 31.12.2005 HAДEЖДA -   28.09.05 12:49
. * КАРТОТЕКА НА ЛИЧНИТЕ ТРУДОВИ ДОСИЕТА В ПРЕДПРИЯТИЕ divna   16.12.05 20:04
. * регистрация ЕТ и търговски обект divna   20.12.05 10:43
. * Сметки на НАП lansky   03.01.06 10:02
. * договори по КТ и ЗЗД divna   14.01.06 01:19
. * Re: ОТЧЕТ ЗА НАЕТИТЕ ЛИЦА Статистика 2*(3.14)   15.01.06 14:34
. * Re: ПОЛЕЗНО ЗА ВСЕКИ - ПРЕДИ ДА ПОПИТА divna   16.01.06 13:29
. * Re: Програма ХЕИ divna   18.01.06 10:23
. * "На черешата" - карта divna   29.01.06 23:31
. * заплати 2006 - преработена таблица на Алексов divna   06.02.06 17:28
. * Re: ПОЛЕЗНО ЗА ВСЕКИ - ПРЕДИ ДА ПОПИТА stanic   16.03.06 13:32
. * Re: ПОЛЕЗНО ЗА ВСЕКИ - ПРЕДИ ДА ПОПИТА lansky   17.03.06 11:12
. * Re: ПОЛЕЗНО ЗА ВСЕКИ - ПРЕДИ ДА ПОПИТА Dani*   27.03.06 17:54
. * Re: ПОЛЕЗНО ЗА ВСЕКИ - ПРЕДИ ДА ПОПИТА Пp.Heдeв   27.03.06 20:58
. * Re: ПОЛЕЗНО ЗА ВСЕКИ - ПРЕДИ ДА ПОПИТА Пp.Heдeв   10.05.06 15:36
. * примерни дл. х-ки касиер, хигиенист, рехабилитатор Dani*   18.05.06 22:02
. * за оценката на риска Dani*   30.05.06 17:36
. * Re: ПОЛЕЗНО ЗА ВСЕКИ - ПРЕДИ ДА ПОПИТА Lilia-99   18.07.06 23:22
. * Re: ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ - ТРЗ elica   20.07.06 17:03
. * Re: ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ - ТРЗ Aнoнимeн   17.01.08 23:24
. * Re: ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ - ТРЗ Aнoнимeн   19.03.08 12:25
. * trz.dir.bg 1111   20.11.06 18:07
. * Re: trz.dir.bg Dani*   23.11.06 18:15
. * Re: trz.dir.bg lumixx   25.11.06 07:41
. * Re: ПОЛЕЗНО ЗА ВСЕКИ - ПРЕДИ ДА ПОПИТА Dani*   11.01.07 12:49
. * Re: ПОЛЕЗНО ЗА ВСЕКИ - ПРЕДИ ДА ПОПИТА lansky   13.01.07 14:04
. * Re: ПОЛЕЗНО ЗА ВСЕКИ - ПРЕДИ ДА ПОПИТА Dani*   22.02.07 12:30
. * Re: БРОЙ НА РАБОТНИТЕ ДНИ PAБOTHИK   07.03.07 18:35
. * За Новата Наредба (НСОРЗ) пeпи   22.06.07 16:42
. * Re: Актуалните счет. стандарти ДВ 68 от 26.10.2007 eли   01.11.07 19:17
. * Re: ПОЛЕЗНО ЗА ВСЕКИ - ПРЕДИ ДА ПОПИТА bobo   16.10.08 16:32
. * Re: ПОЛЕЗНО milko   11.12.08 22:06
. * Re: ПОЛЕЗНО ЗА ВСЕКИ - ПРЕДИ ДА ПОПИТА annetaz   13.05.09 06:37
. * Re: ПОЛЕЗНО ЗА ВСЕКИ - ПРЕДИ ДА ПОПИТА вили   01.06.09 10:14
. * Re: ПОЛЕЗНО ЗА ВСЕКИ - ПРЕДИ ДА ПОПИТА dani   02.06.09 15:00
. * полезни новини и др. Швeйk   23.02.11 13:39
. * Re: ПОЛЕЗНО ЗА ВСЕКИ - ПРЕДИ ДА ПОПИТА Colo   26.04.11 14:45
. * Re: ПОЛЕЗНО ЗА ВСЕКИ - ПРЕДИ ДА ПОПИТА brbr   15.12.11 15:14
Клуб :  


Clubs.dir.bg е форум за дискусии. Dir.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в дискусиите материали.

Никаква част от съдържанието на тази страница не може да бъде репродуцирана, записвана или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и да е повод без писменото съгласие на Dir.bg
За Забележки, коментари и предложения ползвайте формата за Обратна връзка | Мобилна версия | Потребителско споразумение
© 2006-2020 Dir.bg Всички права запазени.