Клубове Дир.бг
powered by diri.bg
търси в Клубове diri.bg Разширено търсене

Вход
Име
Парола

Клубове
Dir.bg
Взаимопомощ
Горещи теми
Компютри и Интернет
Контакти
Култура и изкуство
Мнения
Наука
Политика, Свят
Спорт
Техника
Градове
Религия и мистика
Фен клубове
Хоби, Развлечения
Общества
Я, архивите са живи
Клубове Дирене Регистрация Кой е тук Въпроси Списък Купувам / Продавам 16:12 21.06.21 
Клубове/ Взаимопомощ / Счетоводство Всички теми Следваща тема Пълен преглед*
Информация за клуба
Тема Длъжностни характеристики на : [re: lansky]
Авторmimi (Нерегистриран) 
Публикувано16.12.04 10:58  Три линка към файлове в zip формат, съдържащи мноооогггоооооо и всякакви длъжностни хатактеристики

Сборник с указания и много длъжностни характеристики

- 40 бр.

- 39 бр.


Празна бланка за длъжностна характеристика

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността
......................

Клас по НКП:…………………………………….. Код по НКП: ……..


I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1..……………………………………………………………………………………………………
2..……………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………
4..……………………………………………………………………………………………………
5..……………………………………………………………………………………………………
6..……………………………………………………………………………………………………

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
1..……………………………………………………………………………………………………
2..……………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1.Длъжността е пряко подчинена на …………………………………………………………….
2.При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с ……………………………………………………………………………….
3. Осъществява контакти с ръководители и специалисти от ……………………………….. ………………………………………………………………………………………………………

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Трябва да знае:
а)нормативните актове в областта на ……………………………………………………………
б)реда и изискванията за извършване на ………………………………………………………..
в)нормативните изисквания за …………………………………………………………………...
г)компютърните и други автоматизирани системи за ………………………………………….

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1.Образование: …..….….……………, свързано с ………..………………, с образователно-квалификационна степен „специалист по…………………………….".
2.Друга квалификация: работа с компютър, владеене писмено и говоримо на чужд език ………………………………………………………………………………………………………
3.Професионален опит: над ……… години трудов стаж по специалността, а при липса на такъв - трудов договор със срок за изпитване.

Изготвил: ..............…………………..
/подпис/

Утвърдил: ........................…………………
/подпис и печат на работодателя/Запознат съм с /имам екземпляр от/ длъжностната характеристика.


Дата: ..............………..
гр. София

Работник: .....................................................

Подпис на работника: ...................……….


Длъжностна характеристика на длъжността "главен счетоводител"

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА ДЛЪЖНОСТТА: ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ


Клас по НКП: ръководни служители
Код по НКП: 1231


Длъжността "Главен счетоводител" е в обхвата на отдел (управление, дирекция, сектор, звено) "................................................... ............................................................................"


I. ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1. Характеристика на работата:
Ръководи, организира, контролира и отговаря за цялостната финансово- счетоводна дейност на предприятието. Прави икономически анализи на стопанската дейност на предприятието. Осъществява вътрешен финансов контрол. Съставя и подписва годишния финансов счетоводен отчет.
2. Основни задължения:
ћ организира, планира, ръководи и контролира цялостната финансово- счетоводна дейност на предприятието;
ћ подпомага ръководството на предприятието при осъществяване на неговите правомощия във финансово-счетоводната и икономическата дейност;
ћ предлага за назначаване, преназначаване и освобождаване от длъжност подчинените му служители;
ћ предлага за награждаване и за налагане на дисциплинарни наказания на подчинените му служители;
ћ осъществява вътрешен финансов контрол;
ћ ръководи планирането на финансовата дейност и участва при разработването на счетоводната политика на предприятието;
ћ подписва трудовите книжки на работниците и служителите при прекратяване на трудовото правоотношение;
ћ организира и отговаря за съхраняването на счетоводната информация по предвидения в закона ред;
ћ съставя и подписва годишния финансово-счетоводен отчет;
ћ предоставя информация на главния юрисконсулт, необходима за сключването на сделки и при участието в съдебни производства;
ћ пази в тайна поверителните сведения, които са му станали известни във връзка с изпълняваната работа;
ћ не предоставя информация, разпространяването на която би могло да нанесе вреди на работодателя, освен в случай на изрично разпореждане от работодателя.
3. Допълнителни задължения:
Задължения, възложени от прекия му ръководител или от ръководството на предприятието, свързани с работата му.


II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ
При изпълнение на задълженията си носи:
1. отговорност за спазване на основните счетоводни принципи;
2. отговорност за съхраняването на счетоводната информация;
3. отговорност за качеството на извършваната работа;
4. отчетническа отговорност във връзка с поверените му парични средства;
5. отговорност за правилното ползване на фискалното устройство и счетоводния софтуер;
6. отговорност за спазване правилата за противопожарна безопасност.


III. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Йерархически:
В ежедневната работа е подчинена на управителя на предприятието.
2. Функционални:
а) В ежедневната работа е във връзка и взаимоотношение с длъжностите:
- от отдела (управлението, звеното): счетоводител, касиер;
- от предприятието (други отдели звена и т. н.): всички работници и служители в предприятието.
б) Контактува с ръководители, счетоводители и материалноотговорни лица от други предприятия, институции и организации във връзка с изпълняваната работа.
3. Отчетност:
За своята дейност се отчита пред ръководството на предприятието.


IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛОВИЯТА НА ТРУД
1. Задължения във връзка с правилата за здравословни и безопасни условия на труд:
Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд.
2. Задължения във връзка със социално-битовото обслужване:
(Транспортно обслужване) ............................................... .............................................................................


V. ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛУЖИТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА ПОЗНАВА
1. Кодекс на труда;
2. Данъчен процесуален кодекс;
3. Кодекс за социалното осигуряване;
4. Закон за счетоводството;
5. ЗДДС, ЗОДФЛ, ЗКПО и други данъчни закони;
6. Закон за защита на личните данни;
7. Правилник за вътрешния трудов ред;
8. Правила за здравословни и безопасни условия на труд;
9. Счетоводните стандарти;
10. Наредба № 25 от 11.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Счетоводител";
11. Други вътрешни актове на предприятието.


VI. ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА
Длъжен е да спазва Професионално-етичния кодекс (виж чл. 39, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит). Зачита личното достойнство и правата на всеки ръководител, работник или служител в предприятието. При изпълнение на своите задължения не разпространява информация от личен и служебен характер, която би могла да увреди интересите на работещите и на предприятието. Служителят е длъжен да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на предприятието.


VII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Образователни изисквания за длъжността: висше счетоводно- икономическо образование с образователно-квалификационна степен "магистър";
2. Квалификационни изисквания за длъжността: трудов стаж по специалността - над 5 години;
3. Други изисквания за длъжността:
- способност за работа с фискално устройство;
- владеене на чужд език: владеене на ............................ език;
- компютърна грамотност и умения: ползване на счетоводни програмни продукти (Word, Excel, Internet или др.).
4. Личностни качества: ................................................ (лоялност, умение за работа в екип, инициативност, комуникативност и др.).
Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни и структурни промени.


Изготвил: ................ Утвърдил: ......................
(подпис) (подпис и печат на
работодателя)


Запознат съм с (имам екземпляр от) длъжностната характеристика.


Дата: ..............


Служител: .............................................................. .............................................................................


Подпис на служителя: ............
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА


на длъжността “ ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ ”

Клас по НКП: помощен персонал Код по НКП:4121

1. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

- Оформя документите,свързани с финансовата дейност.
- Обработва счетоводните документи по сметките , за които отговаря.
- Изчислява и осчетоводява вноските за държавния и общинския бюджет, за държавното обществено осигуряване и за фонд “Професионална квалификация и безработица”.
- Подготвя данни за статистическите отчети и формуляри и приключването на съответните отчетни периоди.
- Участва в комисии при извършване на инвентаризации или проверка на материално отговорни лица.
- Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

2. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТА

- Отговаря за състоянието и достоверността на финансовите сметки, които обработва и води.

- Упражнява вътрешно финансов контрол в кръга на възложените му задачи за спазване на финасовата дисциплина в предприятието.

3. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

- Знания и умения в областта на:
а/ Нормативните актове в счетоводството, данъчния и осигурителния
контрол
б/ Нормативни изисквания за организация на първичната отчетност и вида
на необходимите първични документи
в/ Реда и изискванията за извършване на инвентаризации, счетоводни засичания и операции

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТА

- Образование: Висше Икономическо образование
- Друга квалификация : знания в областа на компютърните и други автоматизирани системи за извършване на счетоводна дейност
- Професионален опит: минимум 3 г. трудов стаж по специалността
- Други изисквания:
а/ конфиденциалност и лоялност
б/ чувство за лична отговорност и самоконтрол
в/ умения за работа в екип

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА ДЛЪЖНОСТТА: МЕХАНИК


Клас по НКП: приложни специалисти
Код по НКП: 3115


Длъжността "механик" е в обхвата на отдел (управление, дирекция, сектор, звено) "..................................................................... ............................................................................"


I. ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1. Характеристика на работата
Механикът поддържа в изправност поверените му съоръжения и устройства, като осигурява правилната им и непрекъсната експлоатация.
2. Основни задължения:
ћ познаване и обслужване на поверените му устройства;
ћ следи работата на устройствата и съоръженията, извършва технически прегледи и профилактика в съответствие с месечния план-график;
ћ локализира и отстранява възникнали повреди в апаратурата;
ћ при получен сигнал посещава незабавно съответното място за откриване на причината за повредата и отстраняването й;
ћ уведомява главния механик при невъзможност самостоятелно да отстрани възникнала повреда;
ћ прави писмен доклад до главния механик в случай на констатирани неправомерни действия при експлоатацията от страна на персонала и при констатиране на нанесени повреди, щети и кражби;
ћ проверява наличието и редовността на пломбите на съответната апаратура и части от поверените му съоръжения и пломбира същите след извършване на ремонт и профилактика;
ћ съхранява техническата документация и монтажни схеми на обслужваните от него устройства и отразява извършени изменения в тях;
ћ информира главния механик за местонахождението си и работата, която извършва в рамките на работното си време;
ћ прави необходимите вписвания в книгата за състоянието на съоръженията по образец;
ћ присъства при извършване на предварително съгласувани строителни и ремонтни работи, засягащи поддържаните от него съоръжения; дава указания на работниците за провеждане на ремонтните работи, с оглед да се избегнат повреди по съответните съоръжения;
ћ участва в инструктажа по техника на безопасността и инструктира работниците, обслужващи съоръженията и устройствата.
3. Допълнителни задължения:
Задължения, възложени от главния механик или от ръководството на предприятието, свързани с работата му. При екстремни ситуации, като природни или обществени бедствия и аварийно-възстановителни работи, по разпореждане на главния механик или ръководителя на предприятието (респ. упълномощено от него длъжностно лице) трябва да изпълнява и други задължения, непосредствено свързани с основните за длъжността, включително и такива, които не са пряко свързани с длъжността, но се налагат от естеството на екстремната ситуация. Може да откаже да изпълнява такива задължения, ако те биха оказали неблагоприятно въздействие върху здравето му съгласно заключение на здравните органи.


ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ
При изпълнение на своите задължения носи:
- отговорност за качеството на извършваната работа;
- материална отговорност във връзка с опазването на повереното му имущество;
- отговорност за техническото състояние на съоръженията и устройствата;
- отговорност за вреди поради престой по негова вина;
- отговорност за спазване правилата за безопасност на труда, противопожарна безопасност, техническите правила и норми.


II. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Йерархически:
В ежедневната работа е подчинена на главния механик.
2. Функционални:
а) В ежедневната работа е във връзка и взаимоотношение с длъжностите:
- от отдела (управлението, звеното): монтьори, техници;
- от предприятието (други отдели звена и т. н.): домакин, производствени работници.
б) Контактува със служители на други предприятия, институции и организации във връзка с изпълняваната работа.
3. Отчетност:
Работата се отчита пред главния механик.


III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛОВИЯТА НА ТРУД
1. Задължения във връзка с правилата за здравословни и безопасни условия на труд:
Работникът (служителят) е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд.
При изпълнение на своите задължения ползва специално работно облекло и лични предпазни средства (защитни обувки, каска или др.).
Явява се задължително на периодични медицински прегледи по график, определен от работодателя.
(Безплатна предпазна храна и противоотрови) ............................ .............................................................................
2. Задължения във връзка със социално-битовото обслужване:
(Транспортно обслужване) ............................................... .............................................................................


IV. ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО РАБОТНИКЪТ
(СЛУЖИТЕЛЯТ) ТРЯБВА ДА ПОЗНАВА
1. Кодекс на труда;
2. Закон за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
3. Закон за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
4. Правилник за вътрешния трудов ред;
5. Правила за здравословни и безопасни условия на труд;
6. Други вътрешни актове на предприятието.


V. ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА
Зачита личното достойнство и правата на всеки ръководител, работник или служител в предприятието. При изпълнение на своите задължения не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Работникът (служителят) е длъжен да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на предприятието.


VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Образователни изисквания за длъжността:
- висше техническо образование.
2. Квалификационни изисквания за длъжността:
- правоспособност (изисква се за лица, заемащи длъжността "механик" на
кораб, авиомеханик и др. в областта на транспорта).
3. Други изисквания за длъжността:
- чужд език: владеене на ........................................ език;
- компютърна грамотност и умения: ....................... (Word, Excel, Internet или др.).
4. Личностни качества: ................................................ ............................................................................. (умение за работа в екип, инициативност, комуникативност, лоялност и др.).
Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.


Изготвил: ................ Утвърдил: ......................
(подпис) (подпис и печат на
работодателя)


Запознат съм с (имам екземпляр от) длъжностната характеристика.


Дата ..............
Работник (служител): ...................................................


Подпис на работника (служителя): .....................
Длъжностна характеристика на длъжността "куриер"

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА ДЛЪЖНОСТТА: КУРИЕР


Клас по НКП: нискоквалифицирани работници
Код по НКП: 9152


Длъжността куриер е в обхвата на отдел (управление, дирекция, сектор,
звено) "..................................................................... ............................................................................"


I. ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1. Характеристика на работата:
Пренасяне на пратки (писма, пакети и др.) и предаването им на получателите.
2. Основни задължения:
- приема пратката от регистратурата като удостоверява това с подписа си върху формуляра, който остава на съхранение в регистратурата;
- пренася пратката по най-краткия и безопасен маршрут по възможно най-бързия възможен начин;
- доставя пратката на получателя и му я предава срещу подписа му, удостоверяващ получаването й, като отбелязва датата и часа;
- връща в регистратурата подписания от получателя документ;
- информира незабавно прекия си ръководител при невъзможност да достави пратката, както и при повреждане, загубване, кражба или унищожаване на същата;
- информира прекия си ръководител при съмнения, че пратките съдържат забранени предмети и вещества;
- отбелязва в документа важни обстоятелства, поради които не може да извърши доставката;
- пази в тайна информацията, станала му известна при изпълнение на възложената му работа;
- връща в регистратурата пратките, които не могат да бъдат доставени;
- няма право да отваря пратките, да предоставя информация за тях, за подателя или получателя им.
3. Допълнителни задължения:
Задължения, възложени от завеждащия регистратурата или от ръководството на предприятието, свързани с работата му.


II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ
При изпълнение на задълженията си носи:
1. отговорност за качеството на извършваната работа;
2. отговорност за рекламации от клиенти;
3. материална отговорност във връзка с опазването на поверените му пратки;
4. отчетническа отговорност за поверените му пратки и материални ценности;
5. отговорност за състояние на поверената му техника (автомобил, мотопед или друго транспортно средство);
6. отговорност за опазване тайната на кореспонденцията;
7. отговорност за спазване правилата за противопожарна безопасност.


III. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Йерархически:
В ежедневната работа е подчинена на завеждащия регистратурата.
2. Функционални:
а) В ежедневната работа е във връзка и взаимоотношение с длъжностите: от отдела (управлението, звеното): деловодител от предприятието (други отдели звена и т. н.): шофьор, .....................................................
б) Контактува със служители на други предприятия, пощенски станции, институции и организации във връзка с изпълняваната работа.
3. Отчетност:
Работата се отчита пред завеждащия регистратурата.


IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛОВИЯТА НА ТРУД
1. Задължения във връзка с правилата за здравословни и безопасни условия на труд:
Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд.
(Периодични медицински прегледи) ....................................... .............................................................................
2. Задължения във връзка със социално-битовото обслужване:
Куриерът е длъжен по време на работа да носи униформено облекло, служебна карта (отличителен знак) и да ползва куриерска чанта.
Куриерът ползва определения (предоставения) от работодателя транспорт.


V. ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО РАБОТНИКЪТ ТРЯБВА ДА ПОЗНАВА
1. Кодекс на труда;
2. Правилник за вътрешния трудов ред;
3. Правила за здравословни и безопасни условия на труд;
4. Закон за пощенските услуги;
5. Други вътрешни актове на предприятието.


VI. ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА
Зачита личното достойнство и правата на всеки получател. При изпълнение на своите задължения не разпространява информация, която би могла да накърни правата на други лица. Работникът е длъжен да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на предприятието.


VII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Образователни изисквания за длъжността: средно образование.
2. Квалификационни изисквания за длъжността: .......................... .............................................................................
3. Други изисквания за длъжността: свидетелство за управление на МПС
Чужд език: владеене на ............................................ език
4. Личностни качества: ................................................ ............................................................................. (умение за работа в екип, инициативност, комуникативност, лоялност и др.)
Особени случаи:
1. специални куриери - Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация;
2. дипломатически куриер - Виенска конвенция за дипломатическите отношения;
3. консулски куриер - Виенска конвенция за консулските отношения;
4. куриер на международна организация.
Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.


Изготвил: ................ Утвърдил: ......................
(подпис) (подпис и печат на работодателя)


Запознат съм с (имам екземпляр от) длъжностната характеристика.


Дата ..............
Работник: ..............................................................
Подпис на работника: ...................................................


Длъжностна характеристика на длъжността "деловодител"

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА ДЛЪЖНОСТТА: ДЕЛОВОДИТЕЛ


Клас по НКП: помощен персонал
Код по НКП: 4143


Длъжността деловодител е в обхвата на отдел (управление, дирекция,
сектор, звено) "............................................................"


I. ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1. Характеристика на работата:
Осъществява техническото обслужване на канцеларията като обработва и следи движението на входящата, изходящата и вътрешната кореспонденция.
2. Основни задължения:
- води входящ регистър, в който регистрира документи по реда на постъпването им в предприятието;
- води изходящ регистър, в който регистрира всеки документ изходящ от предприятието;
- води разносна книга, в която се отбелязва датата и служителя, на който е предадена кореспонденцията;
- води архивна книга за предадените от деловодството в архива документи;
- води заведна книга;
- води книга за вътрешната кореспонденция, в която регистрира постъпилите предложения, сигнали, жалби, молби и болнични листове от работници и служители на предприятието;
- образува преписки по постъпилите в деловодството документи;
- съхранява преписките до предаването им в архива;
- предава документи за обработка и изпълнение на служителите и работниците съобразно резолюциите на прекия си ръководител;
- следи движението на документите и при поискване дава информация за тяхното местонахождение;
- опакова, надписва и предава за изпращане изходящата кореспонденция;
- уведомява прекия си ръководител при неспазване сроковете за изпълнение;
- пази в тайна сведенията, които са му станали известни при изпълнение на възложената му работа;
- спазва правилата за работа с лични данни.
3. Допълнителни задължения:
Задължения, възложени от прекия му ръководител или от ръководството на предприятието, свързани с работата му.


II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ
При изпълнение на задълженията си носи:
1. отговорност за качеството на извършваната работа - правилно адресиране на кореспонденцията и спазване на сроковете за изпращане на изходящата кореспонденция;
2. отговорност за опазване на поверените му документи - физически и от нерегламентиран достъп, разпространение и подправяне;
3. отговорност за опазване на поверителната информация и личните данни на адресати и персонала на предприятието;
4. отговорност за спазване правилата за противопожарна безопасност.


III. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Йерархически:
В ежедневната работа е подчинена на завеждащия канцеларията.
2. Функционални:
а) В ежедневната работа е във връзка и взаимоотношение с длъжностите:
от отдела (управлението, звеното): завеждащ канцелария, куриер;
от предприятието (други отдели звена и т. н.): счетоводител, технически изпълнители, юрисконсулт.
б) Контактува с граждани, куриери, пощенски служители, служители на други предприятия, институции и организации във връзка с изпълняваната работа.
3. Отчетност:
Работата се отчита пред завеждащия канцеларията.


IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛОВИЯТА НА ТРУД
1. Задължения във връзка с правилата за здравословни и безопасни условия на труд:
Работникът (служителят) е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд.
2. Задължения във връзка със социално-битовото обслужване:
(Работно и униформено облекло) .........................................
(Транспортно обслужване) ...............................................


V. ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО РАБОТНИКЪТ (СЛУЖИТЕЛЯТ) ТРЯБВА ДА
ПОЗНАВА
1. Кодекс на труда;
2. Закона за Държавния архивен фонд;
3. Закон за защита на личните данни;
4. Правилник за вътрешния трудов ред;
5. Правила за здравословни и безопасни условия на труд;
6. Други вътрешни актове на предприятието.


VI. ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА
Зачита личното достойнство и правата на всеки ръководител, работник или служител в предприятието. При изпълнение на своите задължения не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Работникът (служителят) е длъжен да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на предприятието.


VII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Образователни изисквания за длъжността: средно образование.
2. Квалификационни изисквания за длъжността: ..........................
3. Други изисквания за длъжността: ....................................
Чужд език: владеене на ............................................ език
Компютърна грамотност и умения: ........................................ (Word, Excel, Internet или др.)
4. Личностни качества: любезност, дискретност, ........................ .............................................................................
(умение за работа в екип, комуникативност, лоялност и др.)
Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.


Изготвил: ................ Утвърдил: ......................
(подпис) (подпис и печат на работодателя)


Запознат съм с (имам екземпляр от) длъжностната характеристика.


Дата ..............
Работник (служител): ...................................................
Подпис на работника (служителя): .......................................

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността

САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ

Клас по НКП: персонал, зает с услуги на Код по НКП: 5122
населението, охрана и търговия

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1. Организира посрещането, настаняването, обслужването и изпращането на клиентите на заведението.
2. Съставя съвместно с управителя график за работата на сервитьорите и следи за изпълнението му.
3. Осигурява разпределението на сервитьорите по райони.
4. Контролира работата на сервитьорите за спазване правилата за сервиране и точното обслужване на клиентите.
5. Контролира чистотата и реда в търговската зала, наличието на лист-менютата и зареждането на масите.
6. Договаря, организира и ръководи банкети, приеми и специални поръчки на клиентите.
7. Урежда спорове, възникнали между персонала и клиентите на заведението.
8. Контролира спазването на изискванията за работа с касовите апарати и издаваните касови бележки.
9. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.
II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
1. Отговаря за качеството на обслужването в търговската зала.
2 . Носи отговорност за направените основателни рекламации, свързани с организацията на обслужването,
III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Длъжността е пряко подчинена на управителя на ресторанта.
2. При изпълнение нa длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения със сервитьорите, кухненския персонал и клиентите.
IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Трябва да знае:
а) правилата за технологията на обслужване и нормативните изисквания за отчетността в заведението;
б) реда и изискванията за извършване на касови операции и издаване на първични финансово-счетоводни документи;
в) нормативните изисквания за хигиенните норми и противо-пбжарната безопасност;
г) компютърните и други автоматизирани системи за извършване на дейността по обслужване на клиенти.
V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Образование: висше по туризъм, с образователно-квали-фикационна степен "специалист по...".
2. Друга квалификация: работа с компютър и добро владеене на английски език и втори чужд език.
3. Професионален опит:, над 3 години трудов стаж по специалността, а при липса на такъв - трудов договор със срок за изпитване.
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността

РАБОТА В КУХНЯ

Клас по НКП: нискоквалифицирани Код по НКП: 9133
работници

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1. Доставя продукти от склада в кухненското помещение.
2. Измива, почиства и нарязва ръчно или Машинно зеленчуците.
3. Събира и изнася отпадъците и амбалажа.
4. Пренася почистените продукти от отделението за първична обработка в кухнята за по-нататъшна обработка.
5. Измива използваната кухненска посуда в миячното отделение.
6. Почиства и поддържа кухненския блок
1. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.
II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
1. Отговаря за качествената първична обработка на плодовете и зеленчуците и чистотата на посудата.
2. Носи отговорност при настъпили вреди от неправилното съхраняване на обработените плодове и зеленчуци и счупена посуда.
III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Длъжността е пряко подчинена на главния готвач.
2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с работниците в кухнята и сервитьорите.
IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Трябва да знае:
а) основните свойства на продуктите и правилата за тяхното съхраняване;
б) реда и изискванията за използване на миещи препарати;
в) нормативните изисквания за безопасност на труда и сани-тарно-хигиенните изисквания.
V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Образование: средно или основно.
2. Друга квалификация: умения за работа с миячни машини и машини за обработка на зеленчуци и плодове.
3. Професионален опит: над 1 година трудов стаж по специалността, а при липса на такъв - трудов договор със срок за изпитване.

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
на длъжността

РАБОТНИК КУХНЯ
Клас по НКП: нискоквалифицирани работници Код по НКП:
I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1. Доставя продукти от склада в кухненското помещение.
2. Измива, почиства и нарязва ръчно или машинно зеленчуците.
3. Събира и изнася отпадъците и амбалажа.
4. Пренася почистените продукти от отделението за първична обработка в кухнята за по-нататъшна обработка.
5. Измива използваната кухненска посуда в миячното отделение.
6. Почиства и поддържа кухненския блок
7. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

ІІ. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
1. Отговаря за качествената първична обработка на плодовете и зеленчуците и чистотата на посудата.
2. Носи отговорност при настъпили вреди от неправилното съхраняване на обработените плодове и зеленчуци и счупена посуда.

Ш. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Длъжността е пряко подчинена на главния готвач.
2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с работниците в кухнята и сервитьорите.

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Трябва да знае:
а) основните свойства на продуктите и правилата за тяхното съхраняване;
б) реда и изискванията за използване на миещи препарати;
в) нормативните изисквания за безопасност на труда и санитарно-хигиенните изисквания.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Образование: средно или основно.
2. Друга квалификация: умения за работа с миячни машини и машини за обработка на зеленчуци и плодове.
3. Професионален опит: над 1 година трудов стаж по специалността, а при липса на такъв - трудов договор със срок за изпитване.


VІ.ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ ПО БЗУТ
1.Да спазва всички мерки за безопастност по време на работа.
2. Да не употребява алкохол преди или през работно време.
3. Да не изпълнява работи , за които няма необходимата правоспособност.
4. Да работи с предвидените ЛПС.
Изготвил_______________/ / СЪГЛАСУВАНО С:

Спец.ТРЗ:_________________

Юрисконсулт:_________________


Запознат съм с длъжностната характеристика и ми е връчен екземпляр.


СЛУЖИТЕЛ:_________________________________________________________
(име и фамилия на служителя) (дата и подпис)
http://radom.data.bg/s4eti/trudovi/dl_har/
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
на длъжността
ПРОДАВАЧ
Клас по НКП: персонал, зает с услуги на Код по НКП: 5221
населението, охрана и търговия
I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1. Поддържа търговския вид на работното си място.
2. Посреща и обслужва клиенти, като ги консултира за качествата на стоките.
3. Приема парични суми, връща ресто и издава касови бележки и фактури.
4. Аранжира стоките на работното си място и витрините.
5. Поддържа хигиената в района на работното си място.
6. Съдейства на клиентите при предявяване на рекламации.
7. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.
II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
1. Отговаря за опазване на поверените стоки от повреди.
2. Носи отговорност за констатирани липси на стоки.
III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1.Длъжността е пряко подчинена на управителя на магазина.
2.При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с клиенти и доставчици.
3.Осъществява контакти с ръководители и специалисти от други предприятия и организации по линия на доставката на стоки.
IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1.Трябва да знае:
а)нормативните актове и вътрешните инструкции, свързани с правилата на търговско обслужване;
б)реда и изискванията за извършване на инвентаризации;
в)нормативните изисквания за безопасност на труда и противопожарна безопасност;
г)компютърните и други автоматизирани системи за извършване на продажби и установяване състоянието на наличните стоки.
V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1.Образование: средно.
2.Друга квалификация: работа с компютър и добро владеене на английски език.
3.Професионален опит: над 1 година трудов стаж по специалността, а при липса на такъв - трудов договор със срок за изпитване.


molq te kaji mi samo kakvo ima6 predvid ...kakyv e tozi otgovornik


ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността

УПРАВИТЕЛ НА ОБЕКТ

Клас по НКП: ръководни служители Код по НКП: 1225

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1.Ръководи и организира работата по прилагане, съхраняване и отпускане на стоки и материали.
2.Контролира асортимента, количеството и качеството на доставените стоки и материали.
3.Оформя приходно разходните документи, свързани с доставките и отпускането на стоки и материали.
4.Координира извършването на товаро-разтоварните работи и рационалното използване на складовите площи.
5.Ръководи и контролира работата на работниците и служителите в складовата база и организира поддържането и почистването на складовите площи и съоръжения.
6.Прави предложения за усъвършенстване на организацията на складовата дейност и въвеждане на автоматизирани складови технологии.
7.Участва при провеждането на инвентаризации на стоките и материалите.
8.Контролира качествените изменения на съхраняваните стоки и материали и предлага мерки за тяхното съхраняване.
9.Приема поръчки за доставка на стоки и материали и организира доставянето им.
10.Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.
П. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
1.Отговаря за правилното съхранение и разполагане в складовата база на стоките и материалите.
2.Носи отговорност при установяване на липси на стоки и материали в складовата база.
3.Отговаря за спазване на правилата за противопожарна безопасност и безопасността на труда в складовата база.
III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1.Длъжността е пряко подчинена управителя на фирмата.
2.При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с ръководителите на производствени звена, със счетоводството, с работниците и служителите в складовата база и с доставчиците на стоки и материали.
3.Осъществява контакти с ръководители и специалисти от други предприятия и маркетингови организации по линия на доставяните стоки и материали.
IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1.Трябва да знае:
а)нормативните и стандартизационни документи, свързани с количествените и качествените характеристики на получаваните стоки и материали;
б)изискванията за правилното съхранение на отделните стоки и материали;
в)нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд и за противопожарна безопасност;
г)компютърните и други автоматизирани системи за организация на работа в складовото стопанство.
V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1.Образование: висше по специалност, свързана с получаваните стоки и материали, с образователно квалификационна степен „бакалавър".
2.Друга квалификация: работа с компютър и добро владеене на английски език,
3.Професионален опит: над 2 години трудов стаж по специалността.
Редактирано от lansky на 27.08.05 13:27.Цялата тема
ТемаАвторПубликувано
* ПОЛЕЗНО ЗА ВСЕКИ - ПРЕДИ ДА ПОПИТА lanskyМодератор   08.09.03 16:14
. * Закони и нормативна база xtony   08.09.03 17:15
. * Полезни линкове xtony   08.09.03 17:40
. * МСС и НСС, НСС за бюджетни xtony   08.09.03 18:06
. * Договори xtony   09.09.03 11:19
. * Re: Договори make666   11.09.08 12:44
. * Декларации и Справки - ОБЩИ lansky   10.09.03 11:44
. * тълкувания и писма lansky   16.09.03 21:47
. * БЛАНКИ -УП, БАНКИ, ДДС, ЗАПЛАТИ И ДР. lansky   25.09.03 09:10
. * Re: БЛАНКИ -УП, БАНКИ, ДДС, ЗАПЛАТИ И ДР. obeliks   09.08.06 14:40
. * Re: БЛАНКИ -УП, БАНКИ, ДДС, ЗАПЛАТИ И ДР. Vasilev   03.10.06 12:29
. * formi i sistemi na rabotnata zaplata plevel4e   23.02.07 14:29
. * reply BritneyCarpenter26   24.03.12 00:38
. * Длъжностни характеристики на : mimi   16.12.04 10:58
. * Re: Длъжностни характеристики на : ГTHB   07.11.06 11:06
. * Re: Длъжностни характеристики на : Dani*   07.11.06 17:05
. * Re: Длъжностни характеристики на : лили   17.04.08 12:35
. * Re: Длъжностни характеристики на : пeтя   08.11.06 13:59
. * Re: Длъжностни характеристики на : cиcи   07.03.08 16:02
. * Re: Длъжностни характеристики на 5221: митko   17.04.08 14:09
. * Re: Длъжностни характеристики на 5221: ДИBECT   08.07.08 14:46
. * Re: Длъжностни характеристики на : pyмeн   01.08.08 14:50
. * Длъжностни характ-ки на Лекар и Медицинска сестра д-p Димитpoв   30.09.07 13:11
. * Re: Длъжностни характ-ки на Лекар и Медицинска сес NapalmDeath   02.10.07 13:17
. * Re: Длъжностни характ-ки на Лекар и Медицинска сес Kaлинa B.   12.10.07 11:38
. * Re: Длъжностни характеристики на : xлeбapckи paбoтниk   22.11.07 12:44
. * Re: Длъжностни характеристики на : MИMИ   26.06.08 15:59
. * Re: Длъжностни характеристики на : мими   22.02.08 12:50
. * Re: Длъжностни характеристики на : kibea   11.06.08 14:08
. * Re: Длъжностни характеристики на : larinda   16.06.08 20:15
. * Re: Длъжностни характеристики на : larinda   16.06.08 20:19
. * Re: Длъжностни характеристики на : emy   25.07.08 23:45
. * Счетоводен софтуер Бoнчo   20.04.05 16:19
. * Re: Счетоводен софтуер petya   13.08.09 13:35
. * РЕГИСТРАЦИИ lansky   27.04.05 10:49
. * Re: РЕГИСТРАЦИИ Лилия-99   27.10.05 14:06
. * Re: РЕГИСТРАЦИИ Лилия-99   27.10.05 14:10
. * Re: банковите сметки divna   12.06.05 01:33
. * Българо-английски речник Virgo   22.06.05 10:47
. * Формуляри на НОИ и справки по заплати divna   14.08.05 15:46
. * Re: Формуляри на НОИ и справки по заплати мим   30.09.08 21:45
. * Re: Формуляри на НОИ и справки по заплати тaтянa eмилoвa kpyмoвa   06.10.08 23:16
. * Re: Формуляри на НОИ и справки по заплати lazar13   30.01.09 09:22
. * Re: Формуляри на НОИ и справки по заплати kuli   09.09.10 12:05
. * Акт за рекламация eлxичka   30.08.05 13:53
. * Re: ПОЛЕЗНО ЗА ВСЕКИ - ПРЕДИ ДА ПОПИТА Diana^   18.09.05 08:04
. * Re: фискални устройства отпадащи от 31.12.2005 HAДEЖДA -   28.09.05 12:49
. * КАРТОТЕКА НА ЛИЧНИТЕ ТРУДОВИ ДОСИЕТА В ПРЕДПРИЯТИЕ divna   16.12.05 20:04
. * регистрация ЕТ и търговски обект divna   20.12.05 10:43
. * Сметки на НАП lansky   03.01.06 10:02
. * договори по КТ и ЗЗД divna   14.01.06 01:19
. * Re: ОТЧЕТ ЗА НАЕТИТЕ ЛИЦА Статистика 2*(3.14)   15.01.06 14:34
. * Re: ПОЛЕЗНО ЗА ВСЕКИ - ПРЕДИ ДА ПОПИТА divna   16.01.06 13:29
. * Re: Програма ХЕИ divna   18.01.06 10:23
. * "На черешата" - карта divna   29.01.06 23:31
. * заплати 2006 - преработена таблица на Алексов divna   06.02.06 17:28
. * Re: ПОЛЕЗНО ЗА ВСЕКИ - ПРЕДИ ДА ПОПИТА stanic   16.03.06 13:32
. * Re: ПОЛЕЗНО ЗА ВСЕКИ - ПРЕДИ ДА ПОПИТА lansky   17.03.06 11:12
. * Re: ПОЛЕЗНО ЗА ВСЕКИ - ПРЕДИ ДА ПОПИТА Dani*   27.03.06 17:54
. * Re: ПОЛЕЗНО ЗА ВСЕКИ - ПРЕДИ ДА ПОПИТА Пp.Heдeв   27.03.06 20:58
. * Re: ПОЛЕЗНО ЗА ВСЕКИ - ПРЕДИ ДА ПОПИТА Пp.Heдeв   10.05.06 15:36
. * примерни дл. х-ки касиер, хигиенист, рехабилитатор Dani*   18.05.06 22:02
. * за оценката на риска Dani*   30.05.06 17:36
. * Re: ПОЛЕЗНО ЗА ВСЕКИ - ПРЕДИ ДА ПОПИТА Lilia-99   18.07.06 23:22
. * Re: ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ - ТРЗ elica   20.07.06 17:03
. * Re: ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ - ТРЗ Aнoнимeн   17.01.08 23:24
. * Re: ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ - ТРЗ Aнoнимeн   19.03.08 12:25
. * trz.dir.bg 1111   20.11.06 18:07
. * Re: trz.dir.bg Dani*   23.11.06 18:15
. * Re: trz.dir.bg lumixx   25.11.06 07:41
. * Re: ПОЛЕЗНО ЗА ВСЕКИ - ПРЕДИ ДА ПОПИТА Dani*   11.01.07 12:49
. * Re: ПОЛЕЗНО ЗА ВСЕКИ - ПРЕДИ ДА ПОПИТА lansky   13.01.07 14:04
. * Re: ПОЛЕЗНО ЗА ВСЕКИ - ПРЕДИ ДА ПОПИТА Dani*   22.02.07 12:30
. * Re: БРОЙ НА РАБОТНИТЕ ДНИ PAБOTHИK   07.03.07 18:35
. * За Новата Наредба (НСОРЗ) пeпи   22.06.07 16:42
. * Re: Актуалните счет. стандарти ДВ 68 от 26.10.2007 eли   01.11.07 19:17
. * Re: ПОЛЕЗНО ЗА ВСЕКИ - ПРЕДИ ДА ПОПИТА bobo   16.10.08 16:32
. * Re: ПОЛЕЗНО milko   11.12.08 22:06
. * Re: ПОЛЕЗНО ЗА ВСЕКИ - ПРЕДИ ДА ПОПИТА annetaz   13.05.09 06:37
. * Re: ПОЛЕЗНО ЗА ВСЕКИ - ПРЕДИ ДА ПОПИТА вили   01.06.09 10:14
. * Re: ПОЛЕЗНО ЗА ВСЕКИ - ПРЕДИ ДА ПОПИТА dani   02.06.09 15:00
. * полезни новини и др. Швeйk   23.02.11 13:39
. * Re: ПОЛЕЗНО ЗА ВСЕКИ - ПРЕДИ ДА ПОПИТА Colo   26.04.11 14:45
. * Re: ПОЛЕЗНО ЗА ВСЕКИ - ПРЕДИ ДА ПОПИТА brbr   15.12.11 15:14
Клуб :  


Clubs.dir.bg е форум за дискусии. Dir.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в дискусиите материали.

Никаква част от съдържанието на тази страница не може да бъде репродуцирана, записвана или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и да е повод без писменото съгласие на Dir.bg
За Забележки, коментари и предложения ползвайте формата за Обратна връзка | Мобилна версия | Потребителско споразумение
© 2006-2021 Dir.bg Всички права запазени.